Konrad Jarodzki urodził się 31 grudnia 1927 roku w Zaklikowie (dzisiejsze województwo podkarpackie), od 1949 roku związany z Wrocławiem. Ukończył studia architektoniczne na Politechnice Wrocławskiej i studia malarskie w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych pod kierunkiem Eugeniusza Gepperta (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta).

Malarz, architekt, pedagog, opozycjonista, wieloletni rektor wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, prezes wrocławskiego okręgu ZPAP (1975-78), członek Prezydium Stołecznego Komitetu Panoramy Racławickiej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuki AIAP, współtwórca słynnej grupy artystycznej Szkoła Wrocławska, uczestnik kilkudziesięciu wystaw w kraju i za granicą, laureat prestiżowych nagród i odznaczeń, m.in. „Zasłużony działacz kultury” (1972), „Zasłużony dla Wrocławia” (1977) i „Złoty Krzyż Zasługi” (1980).

Przestrzeń jest przedmiotem mojego malarstwa. Przez uzyskanie jak najbardziej sugestywnego złudzenia pragnę wyrazić ową nieprawdę, jaką jest zamiana ściany obrazu w otwarte okno obrazu. Zniknięcie obrazu jako przedmiotu i nadanie mu rangi stymulatora przeżyć, umożliwienie odbiorcy zapomnienia o sytuacji rzeczywistej, jaką jest: widz – przestrzeń – obraz i uwierzenie w sytuację nową: widz – przestrzeń – przestrzeń.

Konrad Jarodzki