FILM

Rok 1971. Ogólnopolskie sympozjum artystyczne „Ziemia Zgorzelecka”.
Wrocławski artysta Konrad Jarodzki bierze kilka szpul bawełnianej taśmy i udaje się do pobliskiej kopalni odkrywkowej węgla
brunatnego. Tam rozciąga kilka kilometrów białej materii, próbując w szaleńczym wysiłku okiełznać niejako znajdującą się
wokół przestrzeń. Tak powstaje akcja „Zapis przestrzeni”. Do dziś na zdjęciach z tego wydarzenia uderza kontrast między
przecinającą powietrze rachityczną taśmą a dominującym, bezdusznym, budzącym niepokój krajobrazem.
Fascynująca manifestacja kruchości działań jednostki w zderzeniu z naturą, kulturą i jednocześnie świadectwo
niezłomności ludzkiego dążenia w próbach nadawania sensu otaczającej nas rzeczywistości.
Symbol życia i twórczości Konrada Jarodzkiego, a może i człowieka w ogóle.