______WYWIADY EXTRA

W trakcie trwania prac nad filmem „W absolutnej ciszy” zostały zrealizowane 23 wywiady z 21 osobami obejmujące łącznie 30 godzin i 7 minut rozmów z wybitnymi postaciami wrocławskiego środowiska artystycznego. Zamierzamy co jakiś czas publikować filmu krótkie fragmenty wywiadów, które nie znalazły się w filmie.